Ehdokkaana EU-vaaleissa 2024

Kuva, jossa Pinja Perholehdon kasvot oikealla, ehdokasnumero 140 pallon sisällä ja slogan yhdessä pystymme parempaan sekä SDP:n logo

On sanottu, että pahuuden voittoon vaaditaan vain se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään – ja siitä myös kesäkuun europarlamenttivaaleissa on monessa suhteessa kyse. Populistit, Putinin trollit, äärioikeisto ja patakonservatiivit hallitsevat ilmatilaa ja janoavat valtaa.

EU-vaaleissa on kyse kestävästä kehityksestä, rauhasta, vapaudesta ja yhteistyöstä. Ei ole Suomenkaan etu ottaa takapakkia, vaan mennä eteenpäin.

Euroopan unioni huutaa oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen puolesta puhujia. En ole valmis katsomaan vierestä, kun virta vie kohti äärilaitaa EU:n jäsenmaissa. En ole valmis hyväksymään, että toinen toisesta välittäminen, jakamaton ihmisarvo, reilut työelämän pelisäännöt tai monimuotoinen luonnon pyyhitään pois kartalta.

Äänestä EU-vaaleissa 2024. Ennakkoäänestys kotimaassa 29.5.-4.6.2024. Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 9.6.2024.

Ihmisoikeudet ja demokratia

Ihmisoikeudet, rasismin ja äärinationalismin kitkeminen, oikeusvaltiokehityksen turvaaminen. Ihmisten oikeus omaan dataan. Työ sen eteen, että jäsenvaltiot tai yksittäiset yritykset, eivät voi olla vapaamatkustajia, joille kelpaa yhteinen raha, mutta ei yhteiset säännöt ja arvopohja. Näistä kaikista on huolehdittava, jotta EU on uskottava ja vaikuttava toimija myös jatkossa.

Kestävä ilmasto- ja luontopolitiikka

Vastuullinen ja kestävä ilmasto- ja luontopolitiikka on välttämättömyys niin talouden, omavaraisuuden kuin luontokadon torjumisenkin kannalta. Myös Suomi hyötyy siitä, että EU:n ilmastotavoite on mahdollisimman lähellä kansallisia tavoitteitamme. Olipa kyse pikamuodin suitsimisesta, eläinten hyvinvoinnista, kiertotalouden edistämisestä tai vihreästä energiasta, saadaan yhdessä aikaan enemmän.

Työelämä ja kasvu

Suomea johtava oikeistohallitus on ajanut häikäilemättömiä heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin ja saanut työmarkkinat vuodessa täyskaaokseen. Epävarmat ajat lisäävät painetta siihen, että myös EU:ssa palkansaajien puolta on pidettävä jopa aiempaa tiukemmin.

EU-maiden kilpailukyvystä ja kansalaisten toimeentulosta tulee huolehtia sekä luoda samalla uutta työtä Eurooppaan. Väestön ikärakenteen muutos ja työvoimapula koskettaa lähes jokaista EU-maata. Työperäisen maahanmuuton osalta unioni voi tukea kansallisia toimia. EU-maiden keskinäisen kilpailun sijaan tarvitaan yhteisiä ratkaisuja. Työvoiman saatavuus ja hyvinvointi sekä reilut työelämän pelisäännöt ovat keskeinen tekijä myös unionin kilpailukyvyn kannalta.

EU:n ei tule sallia kilpailua työehtojen polkemisella, vaan työntekijöiden oikeudet tulee turvata kansalaisuudesta ja lupastatuksesta huolimatta. Suomessa perustellusti korkeina olevien työelämän ja sosiaaliturvan standardien ei tule heiketä missään tilanteissa.

Turvallisuus ja toivo

EU:n strateginen autonomia, huoltovarmuus ja toimiva infrastruktuuri ovat nousseet yhä tärkeämmiksi. Suomesta on oltava kaikissa olosuhteissa toimivat logistiset yhteydet muualle Eurooppaan. Tulevaisuudessa on monella tapaa huomioitava, että talous, kauppa ja geopolitiikka nivoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Ns. kovan turvallisuuden lisäksi kyse on myös sisäisestä turvallisuudesta ja kädenjäljestä EU:n ulkopuolella. EU:n on otettava vahvempi rooli hyvinvoinnin, rauhan ja demokratian edistäjänä.


Tutustu EU-vaalikonevastauksiini!

Jo riittää. Pystymme parempaan

SDP tekee työtä eriarvoistavaa politiikkaa ja oikeusvaltion surkastuttajia vastaan niin Suomessa kuin Euroopassa. SDP ja sosialidemokraatit Euroopassa ovat ainoa todellinen vastavoima laitaoikeistolle.

Me puolustamme demokratiaa, oikeusvaltiota, rauhaa ja tasa-arvoa. Meidän Euroopassamme kitketään vihapuhetta ja rasismia sekä huolehditaan ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Tule mukaan tukijaksi – tehdään muutos yhdessä

Kutsun sinut mukaan EU-vaalikampanjaani – ollaan yhdessä vastavoima takapajuiselle poteroitumiselle.
Sinua ja minua tarvitaan, jotta Suomen tie ei ole pian myös EU:n tie. Tule mukaan tukijakseni ja tekemään vaalityötä reilun ja oikeudenmukaisen, ihmisen kokoisen EU:n puolesta.


Lahjoita kampanjaan

Jos haluat tukea EU-vaalikampanjaa taloudellisesti, voit tehdä lahjoituksen Pinjan tukiyhdistyksen tilille seuraaville tiedoilla:
Tilin omistaja: Uusmaalaisten Parhaaksi ry, Tilinumero: FI16 1544 3000 3032 35, Viesti: Lahjoittajan etunimi, sukunimi
Kampanjaan saadut lahjoitukset ilmoitetaan vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla.

Voit myös lahjoitaa helposti MobilePayn avulla syöttämällä koodin 9222RL ( Uusmaalaisten parhaaksi ry / Eu-vaalit


Scroll to Top