Talouden tasapainoa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Aamupostin lukijapalstaa on värittänyt keskustelu Hyvinkään kaupungin talouden tasapainottamisesta. Mitä suuremmasta asiasta päätetään, sen näkyvämmäksi ryhmien väliset linjaerot ja kuntalaisten halukkuus kommentoida niitä kasvavat. En pidä tätä ongelmana, sillä julkinen keskustelu lisää poliittisen toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa päätöksenteon legitimiteettiä.

Tilanne on silti päätöksentekijän näkökulmasta haastava. Tiedotamme usein tehdyistä päätöksistä ja käymme dialogia tulevista, sillä haluamme kantaa kortemme kekoon avoimuuden puolesta. Toisessa kädessä tiedämme kuitenkin, että keskeneräisistä asioista viestiminen on usein erityisen hankalaa.

Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että asioiden ollessa kesken, niistä neuvotellaan vielä. Neuvotteluprosessin keskellä tehdyt ulostulot harvoin helpottavat yhteisen lopputuloksen aikaansaamista. Ongelmaksi saattavat muodostua myös varhaisessa vaiheessa julki lausut linjat, jotka tulkitaan lupauksina, mutta joista valmistelun edetessä on joustettava.

Poliittisten ryhmien välistä konsensusta talouden tasapainottamisesta ei ole toistaiseksi löydetty. Hyvinkää-sopimuksen sijaan kaupunginvaltuuston kokoukseen tuodaan virkamiesesitystä, jonka valmistelua kukin ryhmä on evästänyt näkemyksillään. Vaikka voimme vain arvailla miltä kokonaisuus lopulta näyttää, on kullakin ryhmällä omat kynnyskysymyksensä.

Me Sosialidemokraattisessa ryhmässä pidämme kuntatalouden sopeuttamista tässä hetkessä välttämättömänä, sillä se vahvistaa pohjaa myös tulevaisuudessa eteemme tuleville haasteille. Katsomme kuitenkin, ettei säästöjä tule tehdä hinnalla millä hyvänsä.

Pidämme erityisesti osaa sivistystoimen palveluihin ja niiden laajuuteen kohdistuvista heikennyksistä kuntatalouden näkökulmasta lyhytnäköisinä ja huonoina esityksinä. Ryhmämme ei siksi puolla mm. alakoulujen kerrointuntien vähentämistä, perusopetuksen tuntijaon laskemista tai ohjaajaresurssin mittavaa sopeutusta, mikäli näitä toimia lopulta valtuustolle esitetään.

Koska pidämme osaa säästökohteista liian kipeinä, on tarkasteltava kriittisesti, onko Hyvinkäällä todella edellytyksiä korjata taloustilanne ainoastaan toiminnasta leikkaamalla ja sitä uudelleen järjestelemällä. Mielestämme tuloveron korotusta on voitava harkita osana kokonaisuutta. Se, kuinka suuri korotus olisi mahdollisesti tarpeen tehdä, tarkentuu kun säästötoimien kokonaisuus on selvillä.

Kuten kaikkiin päätöksiin, myös talouden tasapainottamiseen liittyy paljon vaihtoehtoja ja harvoin on olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Uskomme kuitenkin, että kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten välisellä vuoropuhelulla tästäkin selvitään.

Pinja Perholehto
puheenjohtaja
Hyvinkään Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top